Hypnotherapie

Hypnotherapie is een van de oudste vormen van psychotherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van trance en hedendaagse technieken, zoals Regressie, NLP. EMDR, RET, Imaginatie , Autogene training, zelfhypnose etc.
In de moderne Hypnotherapie wordt er van uit gegaan dat iedereen in staat is om in hypnose te gaan. Hypnose is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, waarin je contact maakt met je onbewuste. Het onbewuste als een grote bron van informatie. De onbewust opgeslagen ervaringen, gevoelens en overtuigingen beïnvloeden je denken, handelen en voelen in het heden. Met name die ervaringen die we in onze jeugd verdrongen hebben, kunnen op onverwachte momenten ons doen en laten bepalen. Door bewustwording en verwerking krijg je weer regie over je leven, je denken, je voelen en je gedragingen.
Hypnotherapie is een verbale therapie, waarbij trance gericht benut wordt voor een groot aantal psychische en lichamelijke klachten, waarbij je meer inzicht en controle krijgt over onbewuste reacties.
De moderne hypnotherapeut stemt zich geheel af op de cliënt en zijn/haar probleem en begeleidt het proces, terwijl de cliënt in trance is.
Als cliënt zal je echter volledig de controle houden over wat er wel of niet gebeurt, omdat een deel alert en bewust blijft en in contact met mij als therapeut gewoon kan blijven praten.