Psychosociale therapie

Psychosociale Therapie is persoonsgericht, systeemgericht, procesgericht en pragmatisch.

Persoonsgericht betekent dat jij als persoon centraal staat, jij bepaalt wat jij in de therapie aan de orde wil stellen, wat jij wil bereiken met de therapie en hoever jij daarin wilt gaan.

Systeemgericht betekent dat we je probleem zullen bekijken tegen de achtergrond van de wisselwerking met belangrijke anderen en deze ook  inschakelen. Bij het zoeken naar oplossingen ligt de nadruk op het veranderen van manieren van omgaan met elkaar (interactiepatronen) of het veranderen  van manieren waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving).

Procesgericht wil zeggen dat de therapie een proces is dat erop gericht is het denken, voelen en handelen te (her) integreren en in balans te brengen.

Pragmatisch houdt in dat ik als therapeut en begeleider niet aan een  manier van werken vastzit, maar meerdere benaderingswijzen kan kiezen. (Zoals b.v. NLP, T.A., Lichaamswerk, Cognitieve gedragstherapie, Emotieve therapie, Hypnotherapie etc)